Title Image

Ziektekostenverzekering 2023

Ziektekostenverzekering 2023

Deze column is er een voor doorlezers én wakkere mensen.

Er is onrust in ‘Fysiotherapieland’.

Wilt u de fysiotherapeut bezoeken voor uw klacht dan wordt dit vergoed vanuit de Aanvullende Verzekering, die u heeft afgesloten bij uw ziektekostenverzekeraar. Hiervoor betaalt u (meer) premie en afhankelijk van welke verzekering en welk aanvullend pakket u heeft uitgekozen, krijgt u een x aantal  behandelingen vergoed. Weet u voor hoeveel behandelingen u per jaar verzekerd bent? Misschien heeft u geen idee, omdat u bijvoorbeeld nooit met een fysiotherapeut te maken heeft gehad.

Wanneer u bij de fysiotherapeut komt en u stapt de behandelkamer binnen, heeft de zorgverzekeraar vrijwel alle touwtjes in handen. Zo heeft de zorgverzekeraar voor u bepaald voor welk bedrag de behandeling zal plaatsvinden. Elke verzekeraar betaalt aan de fysiotherapeut een- door de zorgverzekeraar vastgesteld- bedrag. Dit bedrag is flink onder de kostprijs. Gemiddeld geeft een fysiotherapeut 19 minuten van een behandeling cadeau. U ‘betaalt’ de fysiotherapeut dus een bedrag wat de kosten niet dekt.

De Zorgverzekeraar bepaalt hoe vaak u mag komen. U heeft een aanvullend pakket afgesloten met een vooraf voor u bepaald aantal behandelingen. In de loop van de jaren zijn dus veel bekende pakketten afgeroomd in aantallen. Dus had u altijd 18 keer fysio, dan zal dat nu inmiddels wel 9 of zelfs 6 keer zijn geworden. (Of u betaalt een groot bedrag meer). Stel, u heeft -bewust- 27 keer fysio in uw aanvullende pakket, is het niet vanzelfsprekend dat u die behandeling mag opmaken. De fysiotherapeut wordt gemonitord (lees: gestuurd) door een behandelindex of spiegelinformatie. Deze wordt bepaald door het gemiddelde, per patiënt, per jaar, via een wiskundig opgezette berekening die voor niemand duidelijk is. Dat betekent dat de fysiotherapeut bijvoorbeeld maar maximaal 9 à 10 behandelingen mag uitvoeren. Is de spiegelinformatie/ behandelindex per jaar te hoog, volgen er sancties. Waaronder mogelijk een ‘verbetertraject’ en een tariefvermindering. U snapt dat er al jaren veel wrijving is tussen de fysiotherapeut en ziektekostenverzekeraar.

Voor aankomend jaar worden nu nieuwe contracten voor 2023 aangeboden aan de fysiopraktijken. Er is nu een verzekeraar die het behandeltarief met 10% heeft verlaagd.

Misschien is dat die van u. Veel fysiopraktijken tekenen geen contract. Dat betekent dat u zelf uw behandeling moet gaan betalen. Raadpleeg uw fysiotherapeut of er een contract voor uw behandeling is afgesloten. Zoek anders een verzekeraar die wel is aangesloten bij uw fysio!