Logo Jordens Fysio Medisch Centrum

Shockwave

Wat is Shockwave?

Bij Jordens Fysio Medisch Centrum, kan men snel van klachten van het bewegingsapparaat worden verlost door een zogenaamde ‘Shockwave’ behandeling met hoogwaardige medische technologie. Zonder injecties of een operatie! Shockwave heeft geen blijvende bijwerkingen. Meestal zijn drie tot zeven behandelingen voldoende. Shockwave bewerkstelligt een sneller en langduriger herstel dan traditionele behandelmethoden. Het is een nieuwe revolutionaire behandelmethode, speciaal bedoeld voor behandeling van chronische spier- en peesaandoeningen.

Door de Shockwave therapie wordt via de genoemde energieoverdracht (golven) microtraumata veroorzaakt in bijvoorbeeld de behandelde pees of slijmbeurs. Dit geeft aanleiding tot een weefselreactie die vervolgens een reparatief (helend) proces in gang zet. Het is een niet-invasieve behandelmethode. De therapie wordt vaak aangewend indien een conservatieve behandeling succesloos bleef. Shockwave is hierdoor een realistisch alternatief voor chirurgie door een niet-invasieve, snelle en eenvoudige toepassing.
De behandeling gebeurt door een handstuk op de huid te plaatsen, waardoor een gefocusseerde Schokbundel wordt opgewekt, waarbij de maximale energie in het focus vrijkomt.

Gefocusseerde shockwave therapie

Naast de radiale shockwave beschikken wij ook over de gefocusseerde shockwave therapie. Voor sommige indicaties werkt de gefocusseerde shockwave effectiever. Met name bij de wat diepere structuren zoals rondom de heup of schouder.

Aangetoonde effecten van Shockwave

Dankzij Shockwave ontstaat een verhoogde doorbloeding en nieuwgroei van bloedvaten, waardoor een verbeterd herstel in het aangedane weefsel optreedt.

Kalkdesintegratie/destructie van verklevingen.

De geluidsgolven “tikken” verharde bindweefselstrengen, verklevingen en verkalkingen los. Deze kunnen daarna door het lichaam worden afgevoerd. Verklevingen en verhardingen in pees- en bindweefsel, kunnen worden verbrijzeld.

Pijnstillend.

Triggerpoints, en de daarbij behorende ‘referred pain’, kunnen met Shockwave-therapie zeer goed worden behandeld. De schokgolven veroorzaken een verandering in het chemisch milieu in de Triggerpoints, waardoor eventuele verhardingen oplossen. In de omgeving van pijnreceptoren worden bovendien natuurlijke pijnstillers (endorfinen) gevormd.

Voor wie is deze methode geschikt?

Iedereen die al enige maanden pijn of bewegingsklachten heeft en geen baat heeft gehad bij rust, medicatie of fysiotherapie komt in aanmerking voor Shockwave Therapie. Zie verder de onderstaande uitgebreide indicatielijst.
Het blijkt dat gemiddeld 80% van de patiënten die met Shockwave behandeld werden, al na slechts enkele behandelingen duidelijk minder of zelfs helemaal geen pijn of beperkingen meer hebben! Door deze karakteristieken, is de behandeling zowel geschikt voor sporters als voor mensen met meer chronische klachten. Indicaties:
• Verkalkingen in het algemeen (in spieren, gewrichten et cetera).
• Schouderklachten (o.a. met verkalkingen).
• Slijmbeursontstekingen (schouder, heup).
• Tenniselleboog.
• Golferselleboog.
• Knieblessures (jumpersknee of runnersknee).
• Liesblessures.
• Heupklachten.
• Scheenbeenklachten.
• Achillespeesblessures.
• Hielspoor.
• Voetproblemen.
• Langzaam of niet-helende fracturen.
• Afgestorven bot .
• Stressfracturen.
• Pijnpunt-behandeling (o.a. Trigger Point Therapie).
• Bindweefselpijn en -degeneratie.
• Spierpijn en spierletsels.
• Kapselproblemen.

 

Logo Jordens Fysio

Marijke Staete 6
2931 WB Krimpen a/d Lek
0180-398929

Copyright Jordens Fysio Medisch Centrum - Privacy Policy
Ontwikkeld door Suusdesign