Logo Jordens Fysio Medisch Centrum

Oncologie

Het aantal mensen dat de diagnose kanker heeft gekregen is de afgelopen jaren sterk gestegen en blijft naar verwachting de komende jaren nog verder stijgen. Als gevolg van de stijgende incidentie en de verbeterde behandeling stijgt de prevalentie (het aantal mensen dat kanker heeft of ooit kanker heeft gehad) nog sterker. Kanker krijgt in toenemende mate het karakter van een chronische ziekte. Een groot deel van de patiënten die in opzet curatief succesvol zijn behandeld, heeft te maken met restklachten van de behandeling. Een groot deel van deze mensen is minder lichamelijk actief in vergelijking met mensen zonder chronische aandoening.

De medische behandeling van kanker gaat in veel gevallen gepaard met functieverlies van het bewegingsapparaat. Zoals een verminderd uithoudingvermogen, spierkrachtsverlies en bewegingsbeperkingen. Meestal bestaat de medische behandeling uit chirurgie, chemotherapie en bestraling. Al deze behandelingen kunnen verschillende soorten klachten met zich mee brengen.

De chirurgische ingreep kan gevolgen hebben voor het lichamelijk functioneren van iemand. Het litteken kan een bewegingsbeperking veroorzaken. Bijvoorbeeld een bewegingsbeperking van de schouder na het verwijderen van de okselklieren, dit zie je helaas geregeld ontstaan bij borstkanker. Er kan sprake zijn van zenuwletsel waardoor er bijvoorbeeld een verminderd gevoel ontstaan rond de plek van de operatie of sprake zijn van verminderde spierkracht. Chirurgische verwijdering van lymfeklieren kan lymfe oedeem veroorzaken. Ook dit zie je geregeld ontstaan bv. bij vrouwen die voor borstkanker behandeld worden.

Als gevolg van de bestraling kan er bestralingsfibrose ontstaan. Hierdoor wordt het bindweefsel minder elastisch waardoor bewegingsbeperkingen kunnen ontstaan of een erg strak gevoel van de huid ontstaat. Tevens heeft bestraling, atrofie van de spieren ten gevolg, dit betekent afname van de spierkracht. Bestraling kan aanleiding geven tot het ontstaan van lymfe oedeem door beschadiging van de lymfe en bloedvaten en door fibrosering van de huid en bindweefsel waardoor lymfevocht minder goed verplaatst kan worden.

Als gevolg van chemotherapie kan er onder andere ernstige vermoeidheid optreden. Bij 20-40% van de mensen blijft ernstige vermoeidheid aanwezig nog jaren na de behandeling met chemotherapie.

De meest voorkomende klachten na de behandeling voor kanker zijn:
- Ernstige vermoeidheid
- Lymfe oedeem
- Depressie
- Bewegingsbeperkingen

Kankersurvivors zijn gebaat bij het herwinnen en onderhouden van een actieve levensstijl. Er is ruime evidentie voor de positieve effecten van een actieve levensstijl op de kwaliteit van leven. Een actieve levensstijl draagt mogelijk bij aan een verbeterde overleving. Een actieve levensstijl heeft de potentie het aantal risicofactoren voor (recidivering van) kanker te verminderen, evenals het aantal risicofactoren voor andere chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten.

Tevens heeft bewegen een positief effect op:
- Kwaliteit van leven
- Toename van spierkracht
- Toename van botdichtheid
- Toename van beweeglijkheid van gewrichten

Voor de behandeling van deze klachten kunt u terecht bij Joseliene Alkemade. Zij is werkzaam bij Jordens Medisch Centrum als fysiotherapeute en oedeemtherapeute. Tevens heeft zij een cursus gevolgd over oncologie. Zij is in de praktijk werkzaam op maandag, woensdag en donderdag.

Logo Jordens Fysio

Marijke Staete 6
2931 WB Krimpen a/d Lek
0180-398929

Copyright Jordens Fysio Medisch Centrum - Privacy Policy
Ontwikkeld door Suusdesign