Logo Jordens Fysio Medisch Centrum

Bekkenfysiotherapie

Inleiding

Begin jaren ’80 ontstond er aandacht voor bekkenbodemproblemen, aanvankelijk gesignaleerd vanuit de zwangerschapsbegeleiding. In de daaropvolgende jaren nam de behandeling van bekkenbodemklachten een grote vlucht en al gauw werden niet alleen vrouwen, maar ook mannen en kinderen behandeld.
Eerst richtte de behandeling zich vooral op urineverlies, daarna ook op problemen met het ophouden van de ontlasting en pijn bij gemeenschap. Tegenwoordig maakt de bekkenfysiotherapeutische begeleiding voor en na operaties aan blaas, baarmoeder of prostaat deel uit van de multidisciplinaire behandeling.
De behandeling van bekkenpijn, al dan niet samenhangend met zwangerschap vormt een onderdeel van bekkenfysiotherapie.

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij lage rugklachten, bekken- en bekkenbodemklachten, zoals: 

• ongewild verlies van urine en/of ontlasting
• niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
• moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
• verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
• pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
• pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
• klachten rondom operaties in de onderbuik;
• bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling;
• klachten tijdens zwangerschap en bevalling.

Wat houdt een behandeling door de bekkenfysiotherapeut in?

De behandeling bestaat uit een intake, onderzoek en een behandelperiode.

Intake

De intake is bedoeld om meer informatie te krijgen over uw problematiek. Hierbij worden vragen gesteld over plas- en ontlastingsgedrag, gemeenschap en lage rug- en bekkenklachten. Het behandelplan wordt na het onderzoekgedeelte met u besproken. 

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit:

• Onderzoek van het bekken, heupen en eventueel de lage rug.
• Onderzoek naar het functioneren van de bekkenbodemspieren.
• Inzicht krijgen in het plas/ontlastingsgedrag, voeding en vochtintake d.m.v. een dagboek en vezellijst.
                                                                                                                                                                                                                                                        Indien nodig zal ik ook een inwendig onderzoek doen om meer informatie te krijgen over de functie van de bekkenbodemspieren. Dit om een behandelplan op maat te kunnen maken. Inwendig onderzoek zal altijd vooraf met u besproken worden en zal alleen met uw instemming gebeuren.

Behandeling

De behandeling bestaat uit:

• Oefentherapie voor de bekkenbodemspieren ter versterking, ter ontspanning en ter verbetering van de coördinatie. 
• Oefentherapie ter verbetering van de stabiliteit van lage rug en/of bekken.
• Het behandelen van eventuele gewrichtsproblemen in lage rug, bekken en heup.
• Persoonlijk advies over voeding en plas- en ontlastingsgedrag naar aanleiding van de ingevulde dagboeken. 
• Advies over het juiste houding- en bewegingsgedrag in uw dagelijks leven.
• Mogelijke ondersteuning van de oefentherapie door middel van myofeedback , elektrostimulatie of rectale ballontraining.

Wordt een behandeling door een bekkenfysiotherapeut vergoed? 

De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling over het algemeen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering. 
De behandeling van urineverlies wordt vergoed uit de basisverzekering. Daar is een verwijzing van een arts of specialist voor nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering gaan ten laste van uw eigen risico.

Logo Jordens Fysio

Marijke Staete 6
2931 WB Krimpen a/d Lek
0180-398929

Copyright Jordens Fysio Medisch Centrum - Privacy Policy
Ontwikkeld door Suusdesign