Logo Jordens Fysio Medisch Centrum

Kindertherapie

Kindertherapeute:

Ik ben Hanneke van Bergen van der Grijp. Ik ben moeder van drie kinderen en ik heb 25 jaar als groepsleerkracht in het basisonderwijs gewerkt. In 2009 heb ik mijn opleiding tot therapeut afgerond en ben ik mijn eigen praktijk Oli4Kids begonnen. Ik werk vanuit de visie dat alles met elkaar samenhangt. Een kind bestaat niet op zichzelf maar is nauw verbonden met ouders, broertjes en zusjes en andere mensen in de omgeving. Hierop aansluitend bied ik begeleiding voor het kind en advies voor ouders bij opvoedingsvraagstukken.

Ik vind dat een kind mag zijn wie het is met zijn/haar eigen unieke talenten. Wat uniek is aan ieder van ons heeft ook de grootste kracht om ons te verbinden. Net als volwassenen zijn kinderen soms uit balans. Het grote verschil met volwassenen is dat kinderen het ingewikkeld vinden om zich bewust te zijn van wat ze voelen. Nog moeilijker is het om het onder woorden te brengen. Bij Oli4Kids werk ik dan ook met beeldende werkvormen die het kind in staat stellen zich op geheel eigen wijze te uiten, te helen en vanuit een evenwichtige(re) ik in contact te staan met anderen.

Oli4kids :

• Voor individuele begeleiding van kinderen, jongeren en ouderbegeleiding.
• Verzorgt workshops en trainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen.
• Is laagdrempelig.
• Streeft naar een zo kort mogelijk begeleidingstraject.
• Sluit aan bij de behoefte en belevingswereld van het kind.

Logo Jordens Fysio

Marijke Staete 6
2931 WB Krimpen a/d Lek
0180-398929

Copyright Jordens Fysio Medisch Centrum - Privacy Policy
Ontwikkeld door Suusdesign