Title Image

Privacy Policy

Privacy

Als patiënt deelt u een aantal persoonsgegevens met ons. Hier gaan wij zorgvuldig mee om!

 

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en werken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 van kracht is.   De AVG is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.