Title Image

Prehabilitatie: fit de operatie in!

Prehabilitatie: fit de operatie in!

Het is een algemeen gegeven maar sinds enkele tijd is er wetenschappelijk bewijs: wanneer je fit een operatie moet ondergaan heb je minder kans op complicaties en zal je sneller herstellen. Vanuit de kant van de medische specialisten verschijnen nu studies die dit aantonen. Binnenkort zelfs wordt er een internationale studie bekend gemaakt waarbij de cijfers veelbelovend zijn. Deze studie gaat over het risico op ernstige complicaties na een darmoperatie.

Sommige klinieken hebben een strenge selectie voor het uitvoeren van een operatieve ingreep en beoordelen het succespercentage van slagen voor een operatie aan de hand van de fitheid van de patiënt. Zo kan het zijn dat wanneer je als patiënt een bepaalde leeftijd gepasseerd bent, je niet in aanmerking komt. Als fysiotherapeut zien we dagelijks patiënten die geopereerd zijn of op gaan voor een operatie. En ook hier zien we de trend: fitte mensen herstellen sneller en met minder complicaties.

Om fit de operatie in te gaan ofwel te prehabiliteren heeft de fysiotherapeut een belangrijke taak. Patiënten die al onder behandeling zijn bij de fysiotherapeut en uiteindelijk een operatieve ingreep moeten ondergaan zijn in de regel fitter dan een patiënt die ‘wacht’ op de operatie. In feite zou het zo moeten zijn dat wanneer er sprake is van een geplande operatie en er is sprake van een wachttijd van 3 of 4 maanden, de patiënt in een prehabilitatie traject wordt geplaatst om zo fit mogelijk te zijn voor de ingreep.

Helaas is dit in het algemeen niet de gang van zaken in de reguliere zorg. Nu de Medische Specialisten Federatie de rol van het fit worden voor een operatie ook heel belangrijk vindt, komt daar op korte termijn een verandering in. Het gaat bij het fit worden om een aantal factoren. Training op kracht en conditie, voeding, leefstijl en mentale conditie. Waar mogelijk, wordt er ook gekeken of er onderliggende factoren zijn die het herstel belemmeren, denk aan een vitamine of ijzertekort.

U bent het meest gebaat bij een goede samenwerking tussen de behandelend specialist, fysiotherapeut, diëtist, orthomoleculair therapeut of psycholoog. In ons Fysio Medisch Centrum werken we al meer dan 10 jaar vanuit een breed therapeutisch palet om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Jezelf goed voorbereiden op de operatie door training en begeleiding door een team van verschillende disciplines onder één dak. En dat dicht bij huis. Mooi hè?!