Title Image

Nekfunctiestoornis

Ligt jouw baby altijd met zijn hoofdje naar dezelfde kant?

HCFS is een functiestoornis in de nekwervelkolom. Baby’s met deze stoornis liggen vaak met het hoofdje naar dezelfde kant, draaien vaak naar één zijde en hebben soms ook een afwijkende of onrustige slaaphouding. Ze worden bijvoorbeeld meerdere keren per nacht huilend wakker. In dit geval kan er sprake zijn van HCFS.

Waarom behandelen?

Baby’s met HCFS hebben vaak een afwijkende motorische ontwikkeling. Ze blijven bijvoorbeeld achter in hun taalontwikkeling of zijn motorisch slap en onhandig. De klachten verdwijnen niet uit zichzelf. De blokkade in de nekwervelkolom kan het hele leven blijven. Uit klinisch onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat bij alle volwassenen die voor nek-gerelateerde hoofdpijn een manueeltherapeut bezoeken, in dertig procent van de gevallen nog steeds een functiestoornis in de nekwervelkolom aantoonbaar is die terug te voeren valt op het eerste levensjaar.

Hoe gaat de behandeling?

Behandeling van een zuigeling met manuele therapie kan de aangewezen behandelmethode zijn indien er een functiestoornis in de nekwervelkolom van de zuigeling aanwezig is. De aanwezigheid van een dergelijke functiestoornis wordt vermoed, indien de zuigeling langdurig met het hoofdje naar dezelfde zijde ligt en een sterke voorkeur heeft voor het roteren naar één zijde en / of sterk overstrekt. Ook indien een zuigeling een afwijkende of onrustige slaaphouding (huilend wakker worden meerdere keren per nacht) heeft kan een verkennend consult bij een kinder-manueeltherapeut verhelderend werken.

Er zijn evenwel vele oorzaken waardoor een zuigeling een voorkeurshouding en / of een overstrekking kan vertonen echter, indien kan worden vastgesteld dat de oorzaak ligt in een functiebeperking van de nekwervelkolom, is er een aangrijpingspunt voor behandeling. Het vaststellen en het behandelen van bovenbedoelde functiestoornis gebeurd door de kinder-manueeltherapeut. De kinder-manueeltherapeut dient hiertoe ingeschreven te staan in het register van de European Workgroup for Manual Medicine (EWMM). Inschrijving in dit register waarborgt het kwaliteitsniveau middels na- en bijscholing. Dit register is ook erkend door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zodat hier sprake is van een reguliere behandelvorm. De vergoeding van deze zorg vindt derhalve plaats vanuit de basisverzekering.

Direct een afspraak maken? Bel 0180-398929

Wat is het effect?

Een van de snellere effecten van manuele therapie van de wervelkolom is het feit dat het kind een beter evenwicht krijgt en zich beter beweegt in sport en spel. Het kind zit beter in zijn vel. Hoofdpijn verdwijnt en het huilen stopt of neemt af.

Kinderen tot 18 jaar

Buiten de zuigelingen behandelen kinder-manueeltherapeuten jaarlijks nog duizenden kinderen in de leeftijd 0 – 18 jaar voor wervelkolom (gerelateerde) klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, evenwichtsproblemen, slechte tot matige motoriekontwikkeling etc. Heeft jouw kind moeite met bijvoorbeeld een bepaalde zwemslag tijdens zwemles? Neem dan contact op met ons.

In combinatie met voornoemde symptomen is er regelmatig sprake van gedragsproblemen. Gedragsproblemen op zich staand zijn over het algemeen geen reden om de kinder-manueeltherapeut te raadplegen. Echter was in de zuigelingenleeftijd sprake van bovenomschreven (onbehandelde) nekproblemen, dan is het zinvol de kindermanueeltherapeut te raadplegen. Raadpleeg daarvoor ook de foto’s van uw baby in het eerste levensjaar.

Onze behandelmethode staat los van de behandeling van zuigelingen en kinderen door chiropractoren, osteopaten, craniosacraaltherapeuten en andere complementair werkende zorgsoorten. Ofschoon deze beroepsgroepen het KISS concept na introductie in Nederland in 1998 door Henk Mohr dankbaar van ons hebben “geleend”, hebben wij geen inhoudelijke contacten hiermee. De kinder-manueeltherapeut is dus BIG geregistreerd én moet zijn of haar registratie in het kwaliteitsregister van het KNGF en de registratie bij de EWMM in stand houden door voortdurende na- en bijscholing. Alleen zo kan de kwaliteit van de behandelingen worden gegarandeerd. En alleen zo blijft het voor ouders duidelijk waar hun kind veilig en deskundig kan worden behandeld. Dit is mogelijk dankzij jarenlange zorgvuldige registratie en onderzoek.

Kijk voor meer informatie op de website van EWMM

Statistiek 2023