Logo Jordens Fysio Medisch Centrum

Bekkenbodem therapie

Wat is de bekkenbodem? 

De bekkenbodem is een plaatvormige spiergroep, die is opgehangen tussen het schaambeen en staartbeen. De bekkenbodem sluit het bekken aan de onderkant af. Het ondersteunt organen in het kleine bekken. Bij de vrouw zijn dit blaas, plasbuis, schede, baarmoeder en endeldarm. Bij de man zijn dit blaas, prostaat en endeldarm. Zowel vrouwen als mannen kunnen bekkenbodem klachten ervaren. 

Functie en klachten bekkenbodem 

-op z’n plaats houden van de organen in het kleine bekken 

-functie van de sluitspier; controle over uitscheiding van urine en ontlasting 

-zwangerschap en bevalling 

-seksuele functie 

Bij een verstoorde functie van de bekkenbodem kunnen verschillende klachten voorkomen: 

-urine incontinentie :-bij lachen, hoesten, tillen, springen,rennen 

                                 -bij overactieve blaas(frequente aandrang) 

-incontinentie voor ontlasting 

-verzakkings-verschijnselen 

-obstipatie 

-aambeien 

-stuitpijn/ coccygodynie  

-pijn onderbuik/bekkenregio 

-langdurige lage rugklachten 

-seksuele klachten 

-prostaatklachten 

Bekkenbodemtraining kan worden ingezet bij bovengenoemde klachten, maar ook tijdens/na zwangerschap, of na operaties zoals bijvoorbeeld keizersnede, verzakking of prostaat.  

Behandeling bekkenbodemklachten 

Er vindt eerst een intake-gesprek plaats om uw klachten te inventariseren. Om te beoordelen of uw bekkenbodem te zwak of te gespannen is, wordt er geen inwendig onderzoek uitgevoerd, maar wordt er gebruik gemaakt van de Pelvic Trainer. Dit is een uitwendig test-en trainingsinstrument voor de bekkenbodem.(voor meer informatie; zie ‘’Pelvic Trainer’’ op  de website van JFMC). Ook wordt er aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de bekkenbodem en functie en gebruik van de lage rug en bekkenregio-en stabiliteit.  

Indien nodig wordt er, naast bekkenbodemtraining, ook geleerd hoe de bekkenbodem te gebruiken in combinatie met een goede romp-stabiliteit. Deze totaal-aanpak zorgt ervoor dat uw klachten aanzienlijk kunnen worden gereduceerd. 

 

 

Pelvic trainer

Wat is de pelvic trainer? 

De pelvic trainer is een medisch trainingsinstrument voor de bekkenbodem. 

Met uw kleding aan gaat u op de pelvic trainer zitten. U volgt het test-en trainingsprogramma. Op het beeldscherm wordt het aanspannen en ontspannen van de bekkenbodemspieren getoond. Doordat u kunt zien wat de bekkenbodemspieren doen, maakt dit het trainen ervan inzichtelijker. U kunt trainen op aanspanning (kracht, snelheid, uithoudingsvermogen) en ontspanning. 

De pelvic trainer is geschikt voor vrouwen en mannen. 

Indicaties: 

Functieverstoringen van de bekkenbodem, zoals: 

-ongewenst urine verlies : bij lachen, hoesten, springen  

                                      bij aandrang 

                                      tijdens en/of na zwangerschap 

                                      bij verzakkingen baarmoeder, blaas, endeldarm 

-na operaties aan bekkenbodem;  verzakkingen 

                                                     prostaat 

-verlies ontlasting (faeces) 

-post-menopauzaal 

-prostaat-klachten 

-te gespannen bekkenbodem 

-bekkeninstabiliteit 

-seksuele dsifuncties 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

 

 

 

 

 

Hardloopanalyse

Heeft u een hardloopblessure, of wilt u meer inzicht krijgen in uw hardlooptechniek, dan kunt u bij JFMC een hardloopanalyse laten uitvoeren. 

 

Wat houdt een hardloopanalyse in: 

Eerst vindt er een intake-gesprek plaats om uw klachten, trainingsschema en schoeisel te inventariseren. 

Vervolgens wordt uw looppatroon gefilmd op een loopband. Deze opname wordt, samen met u, bekeken. De opnames kunnen worden stilgezet en uitvergroot, zodat u duidelijk kunt zien waar er zwakke schakels zitten in de bewegingsketen en wat uw blessure mogelijk, mede, kan veroorzaken. Er wordt gekeken naar rompstabiliteit, armzwaai, loophouding, pasfrequentie en er worden hoekmetingen gedaan van enkel-knie- en heupgewricht tijdens de 4 fases van het hardlopen. 

Afhankelijk van de opvallende kenmerken uit de analyse, vindt er een bewegingsonderzoek plaats. Hierbij wordt de mobiliteit (bewegingsuitslag) gemeten van de gewrichten enkel-voet, knie, heup en wervelkolom en ook de souplesse van de omringende spieren. 

Naar aanleiding van de bevindingen van de hardloopanalyse en het bewegingsonderzoek wordt er voor u een passend behandelplan opgesteld. 

 

Dit kan zijn het verbeteren van uw looptechniek, pasfrequentie, optrainen van rompstabiliteit, schoenadvies, alsook het behandelen van de blessure d.m.v mobilisaties, rektechnieken en/of easy taping. 

Indien nodig, kan er ook aanvullend onderzoek plaatsvinden door middel van echografie en kan de podoloog extra advies geven omtrent schoeisel en/of steunzolen. Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . 

Lotte Bos

Ik ben Lotte Bos, Orthomoleculair therapeut in Roosendaal. En sinds november 2018 op maandag te vinden bij Jordens Fysio Medisch Centrum. 

Ik bied u een op maat behandeling in voedingsgeneeskunde. Een behandeling die uw gezondheid bevordert en ziekteprocessen herstelt.

Met de juiste voeding en extra vitaminen en mineralen, zult u versteld staan, hoe snel u zich vitaler en energieker voelt. U geeft uw lichaam weer de gelegenheid zichzelf te herstellen en optimaal te functioneren. De therapie is wetenschappelijke onderbouwd en aanvullend op de reguliere geneeskunde en overige therapieën. "laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding" (Hippocrates)

Meer informatie kunt u vinden op www.praktijklottebos.nl

Aftrekpost specifieke zorgkosten 2018

Wie bepaalde ziektekosten heeft voor zichzelf, fiscale partner of kinderen jonger dan 27 jaar binnen het gezin, doet er goed aan om bij de aangifte inkomstenbelasting ook te kijken naar de aftrekpost specifieke ziektekosten 2018. Niet alles is zonder meer aftrekbaar, maar een groot aantal zaken die met de zorg en ziektekosten te maken hebben wel.

 

Niet aftrekbare ziektekosten in 2018
Niet alles is aftrekbaar. Niet aftrekbaar zijn bijvoorbeeld:

• De zorgpremie voor de basisverzekering of de zorgpremie voor de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering;
• Uw bril, contactlenzen;
• Een huisapotheek;
• Het verplicht eigen risico;
• Een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Denk aan de AWBZ, WMO;
• Het vrijwillig eigen risico;
• Kosten van een uitvaart, begrafenis of crematie;
• De aanpassing aan uw woning in verband met ziekte of invaliditeit (traplift bijvoorbeeld);
• Een scootmobiel of rolstoel;
• Ziektekosten die worden vergoed.

Rollator en eigen bijdrage gehoorapparaat niet aftrekbaar in 2018 als medische hulpmiddelen?

Dan zijn er een aantal zorgkosten die niet meer in het basispakket zitten of ten dele worden vergoed. Niet meer in het basispakket zitten in 2018:

• De rollator, looprek, okselkruk of andere loophulp;
• Een gehoorapparaat: 75% wordt nog vergoed. De eigen bijdrage van 25% is niet aftrekbaar, eventuele meerkosten voor een duurder apparaat wel;
• Ivf-behandelingen voor een vrouw van 43 jaar en ouder;

Wel aftrekbare ziektekosten in 2018, specifieke zorgkosten 2018

Maar dan nog zijn er allerlei uitgaven van een chronisch zieke, dieet en andere zorgkosten fiscaal aftrekbaar voor het deel dat niet door de verzekeraar, werkgever of gemeente wordt betaald:

• Kosten van geneeskundige en heelkundige hulp;
• Hulpmiddelen om zo veel mogelijk uw normale leven te kunnen leiden, anders dan de hierboven genoemde;
• Medisch noodzakelijke aanpassingen aan het huis;
• Vervoerskosten van uzelf naar een arts, huisarts of ziekenhuis, maar ook de kosten van vervoer voor ziekenbezoek van uw partner;
• Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap;
• Extra beddengoed voor een chronisch zieke en extra kleding: standaard € 300 of anders € 750 als de kosten hoger zijn dan € 600;
• De kosten van extra gezinshulp.

Wat wordt verstaan onder geneeskundige hulp?

De Belastingdienst verstaat onder geneeskundige hulp alle heelkundige hulp van:

• Uw huisarts, tandarts;
• Een specialist, een fysiotherapeut, een diëtist, een ergotherapeut, een logopedist, een oefentherapeut, een orthopedist, een podotherapeut, een mondhygiënist, een huidtherapeut;
• De verpleging in een ziekenhuis, de kosten van revalidatie of kosten van een verpleeginstelling;
• Acupunctuur, homeopathie.

Als de behandeling door een paramedicus is, kan fiscus vragen om een verklaring van de behandelende paramedicus vragen waarin deze aangeeft wat de behandeling inhoudt. De acupunctuur en homeopathie moeten op voorschrift en onder de begeleiding van een arts plaats vinden om voor aftrek in aanmerking te kunnen komen.

Hoeveel ziektekosten zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting 2018?
Hoeveel van de toegestane kosten aftrekbaar is, hangt van twee zaken af:

• Hoeveel al is vergoed. Alleen wat u zelf betaalt, niet wordt vergoed en niet ten laste van uw eigen risico gaat, komt voor aftrek in aanmerking.
• De hoogte van uw drempelinkomen. Hoe u uw drempelinkomen berekent, staat beschreven in het artikel berekening drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting.

Drempelinkomen 2018 en de drempel ziektekosten
Onderstaand vindt u de drempel die van toepassing is en in mindering komt op de aftrekbare zorgkosten. Zijn uw ziektekosten lager dan de drempel dan is er geen aftrek, zijn uw ziektekosten hoger dan de drempel dan zijn uw uitgaven minus de drempel aftrekbaar:

Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2018, als u alleenstaande bent
Uw drempelinkomen Drempel 2018 tot en met € 7.647            € 131
van € 7.647 tot en met € 40.619                                               1,65%, minimale drempel bedraagt € 131
meer dan € 40.619                                                                    € 670 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempel specifieke zorgkosten 2018, dit bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner
Drempelinkomen voor beide partners Drempel 2018
tot en met € 15.294                                                                  € 262
van € 15.294 tot en met € 40.619                                            1,65%, minimale drempel is € 262
meer dan € 40.619                                                                   € 670 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Aftrekbare vervoerskosten als ziektekosten
Bij de vervoerskosten gaat het om twee groepen van aftrekbare kosten:

• Kosten van vervoer van uzelf of iemand uit uw huishouding naar een arts, medische hulp of ziekenhuis. In dat geval zijn uw werkelijke vervoerskosten ook zorgkosten die u bij de aftrekpost mag meenemen;
• Kosten van vervoer per auto voor een ziekenbezoek. Hier is 19 cent per kilometer aan aftrek toegestaan, maar wel onder allerlei voorwaarden. Dan moet het gaan om een regelmatig bezoek, moet de zieke langer dan een maand worden verpleegd en moet de reisafstand minimaal tien kilometer bedragen.

Conclusie aftrekpost specifieke zorgkosten 2018
Het is vaak puzzelen met de specifieke zorgkosten om de hoogte van de aftrekpost goed te bepalen. Denk aan de afwegingen wat is al vergoed, wat niet, hoeveel mag u aftrekken en is betreffende uitgave wel aftrekbaar? Maar het is zeker de moeite waard om uw ziektekosten in 2018 bij de Belastingdienst via uw aangifte inkomstenbelasting te declareren.

Bron: https://financieel.infonu.nl/belasting/105279-aftrekbare-specifieke-zorgkosten-2018.html

 

Margit Verdoold

Per 5 november is Margit Verdoold in ons team komen werken!

Margit heeft een bonk aan ervaring met knie- en heuprevalidatie. Tevens is zij gespecialiseerd in loopanalyse en bekkentherapie.
Welkom Margit! 

Pilates

Pilates is een trainingsmethode bedacht door Joseph Pilates waarbij houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en geest het uitgangspunt is. Bij pilates worden de spiergroepen gelijk versterkt en rekt om een evenwichtig en soepel lichaam te krijgen. Daarnaast train je vooral je rompstabiliteit "core- stability". Core staat voor romp of kern en is een korst van spieren rondom je rug, buik en bekken.

Door het beoefenen van pilates zorg je voor betere stabiliteit, versterken van je core, vermindert rugklachten, risico's op blessures en houd je soepel. Elke beweging die je maakt, begint vanuit je core. Bij elke oefening zorg je dat je rug, buik en bekkenbodem zijn aangespannen. Pilates is zeker geschikt bij het herstellen van blessures of andere fysieke klachten. Ook tijdens zwangerschap en daarna kan pilates een grote rol spelen.

Alle voordelen over pilates op een rij:

  • verbetering algehele fitheid
  • flexibiliteit
  • vermindert rugklachten en risico's op blessures
  • kracht
  • coördinatie
  • meer lichaamsbewustzijn
  • balans
  • beter houden en versterken van je "core".

Het is mogelijk om Pilateslessen te volgen bij Jordens Fysio Medisch Centrum!

Op diverse tijdstippen per week kunt u deelnemen aan de lessen. Niet alleen in Krimpen aan de Lek, maar ook in Lekkerkerk. En geen grote groepen, maar kleine gezelschappen met persoonlijke begeleiding! Leuk en effectief...voor jong, oud, man en vrouw!

Daarnaast is het ook mogelijk om privé-pilateslessen te volgen op een tijdstip in overleg.

 


 

Lestijden

Maandag    09.00 - 10.00 uur       Jordens Fysio Medisch Centrum  
     10.00 - 11.00 uur    Jordens Fysio Medisch Centrum  
       
Dinsdag    19.00 - 20.00 uur    Jordens Fysio Medisch Centrum *  
     20.00 - 21.00 uur    Jordens Fysio Medisch Centrum  
       
     19.30 - 20.30 uur    Bakwetering, Lekkerkerk   
     20.30 - 21.30 uur    Bakwetering, Lekkerkerk     
       
Donderdag       19.00 - 20.00 uur       Jordens Fysio Medisch Centrum    
     20.00 - 21.00 uur    Jordens Fysio Medisch Centrum    

* deze lessen starten bij voldoende animo


Tarieven

Inschrijfgeld                                      € -
Wij hanteren geen inschrijfgeld voor deelname aan onze pilateslessen  
   
Proefles gratis
Wilt u eens vrijblijvend proberen of pilates iets voor u is?
Meld u dan aan voor een gratis proefles
 
   
Strippenkaart €  75,-
10 lessen | 15 weken geldig  
   
Kwartaalabonnement 1x per week €  75,-
Wordt automatisch met een kwartaal verlengd
Maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 28 dagen
 
   
Kwartaalabonnement Onbeperkt* € 125,-

Wordt automatisch met een kwartaal verlengd
Opzegbaar met een opzegtermijn van 28 dagen
*Twee vaste lessen per week plus extra lessen obv beschikbaarheid

 
   
Privé-Pilatesles €  35,-
Een privé-les is te plannen op elk gewenst tijdstip, op basis van beschikbaarheid  

 


 

Aanmelden doet u door het formulier op deze pagina in te vullen.

PNE

PNE: Elektrolyse

Als u langdurige last heeft van een pees, -spier of gewricht blessure kunt u bij Jordens Fysio Medisch Centrum terecht voor een intake, gecombineerd met een echografisch onderzoek. Wanneer er besloten wordt te behandelen, hebben wij de beschikking over PNE (Elektrolyse). PNE is een innovatieve behandelmethode voor chronische peesblessures en weefselherstel.

PNE geldt als een korte, effectief bewezen invasieve behandeling die bestaat uit de toepassing van een galvanische stroom onder echogeleiding via een acupunctuurnaald. 

Voordelen van PNE

Het toepassen van PNE brengt verschillende voordelen met zich mee:
• Het is een lokale behandeling die, met behulp van echografie, direct op het aangetaste weefsel wordt aangebracht
• Zeer snelle, proliferatieve herstelreactie
• Geen aantasting van gezond weefsel
• Er is sprake van een hoge effectiviteit vergeleken met traditionelere therapieën, zoals lasertherapie, echografie of shockwave.
• De kans op terugval is minimaal

Vaak is het niet nodig meer dan 3-4 keer te behandelen met PNE en men streeft naar een significante pijnreductie binnen deze sessies. Chronische peesblessures kosten echter tijd om volledig te herstellen.
Een PNE behandeling is niet een op zichzelf staande therapievorm, het wordt gecombineerd met een daarop afgestemd wetenschappelijk onderbouwd oefenprogramma. De combinatie van PNE met oefeningen is een hele krachtige en hiermee kun je zelfs heel vervelende chronische peesblessures beter maken.
Een behandeling met PNE is doelgericht. De naald is zeer dun en gaat rechtstreeks in het probleemgebied. Alleen het te behandelen weefsel wordt hierdoor “behandeld”.

Verschil tussen PNE en EPTE

• PNE is de verbeterde versie van EPTE.
• PNE is krachtiger en geeft een korte sterke impuls in plaats van een langere zwakke impuls.

Wilt u snel van uw pijnklachten af? Wacht dan niet te lang en bespaar u lange fysiotherapie trajecten door een afspraak te maken voor een PNE behandeltraject. 

Kosten 

De intake en echografisch onderzoek worden vergoed als u aanvullend verzekerd bent, alleen voor de PNE sessie wordt een toeslag berekend van 55 euro per sessie. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het aantal sessies ligt gemiddeld op 3 tot 5 keer. De behandeling wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide PNE specialist/ fysiotherapeut.

Eventuele voorwaarde scheppende behandelingen voor het uitvoeren van PNE en voor het uitvoeren van een trainingsprogramma worden vergoed door de verzekeraar wanneer als u aanvullend verzekerd bent.

 

 

 

 

Orthomoleculaire Therapie

Nu ook bij Jordens Fysio Medisch Centrum!

 
Misschien heeft u haar al eens in de praktijk zien lopen...of wellicht heeft u haar lach op de gang al eens gehoord...of bent u zelfs onlangs al bij haar geweest voor een afspraak...

Orthomoleculair therapeute Ischa Gijzel is het nieuwste gezicht in ons centrum, en daar zijn we erg blij om! Want orthomoleculaire therapie is een mooie aanvulling op de verschillende therapieën die wij al aanbieden bij Jordens Fysio Medisch Centrum...allemaal met als doel een goede gezondheid!

Ischa Gijzel is met haar praktijk "Raak met Smaak" op verschillende dagen van de week bij ons in Krimpen aan de Lek. 
Hieronder leest u meer over Ischa en wat zij voor u kan betekenen


Orthomoleculaire therapie: Uw weg naar een gezond lichaam!

Gezond zijn en lekker in uw vel zitten. Wie wil dit niet? En toch lijkt het soms moeilijk om dit voor elkaar te krijgen! Voordat u het weet neemt u genoegen met kleine pijntjes, moeheid, ongemakken en klachten zoals hoofdpijn, overgewicht, een slechte conditie, slaapproblemen, darmproblemen, depressieve gevoelens, allergieën, een hormonale onbalans en meer. En soms groeien die kleine ongemakken uit naar grotere problemen in het lichaam met alle gevolgen van dien. 

Voeding speelt een hoofdrol in uw gezondheid. Immers, alles in uw lichaam wordt gemaakt vanuit de bouwstoffen die u eet! En de omstandigheden in uw lichaam bepalen vervolgens wat uw lichaam er mee kan maken. 

Maar wat is nou goede voeding voor uw lichaam? Wat past bij u en met welke voeding gaat u uw klachten tegen? Waar begint u en hoe krijgt u uw lichaam weer terug in balans?

Met dit vraagstuk houd ik me als orthomoleculair therapeut bezig. Ik help u stap voor stap op een flexibele, persoonlijke en vooral effectieve manier naar een smaakvol voedingspatroon dat bij u past en waarmee u uw klachten op een natuurlijke manier aanpakt! Indien nodig brengen we via verschillende testen zoals bloed- en cortisolonderzoek in kaart wanneer en hoe uw lichaam om te beginnen uit balans is geraakt en maken een logisch behandelplan. Zo behandelen we de oorzaak van de ongemakken en niet alleen de symptomen. Om zo een blijvend effect te bereiken!

Meer informatie over aanpak en prijzen www.raakmetsmaak.nl

 

Uw zorgverzekering in 2017

Bent u in 2017 goed verzekerd?

Het is momenteel veel in het nieuws...de behandelindex die verzekeraars hanteren als richtlijn voor het aantal behandelingen wat een fysiotherapeut "mag" geven. Deze index is zeer in opspraak, omdat niet de kwaliteit van zorg maar een maximaal aantal behandelingen centraal staat.

 

Meer informatie hierover is terug te vinden op www.stopdebehandelindex.nl en www.defysiotherapeut.com 

Voor 2017 zijn er slechts een paar zorgpolissen bij verzekeraars die de zorg garanderen die ze beloven. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft dit uitgezocht.


Wij raden u voor komend jaar de volgende verzekeraars aan...

   InTwente Basis + aanvullend Top

 

   Stad Holland Zorgpolis + Uitgebreid Aanvullend

 

   Geen specifieke polis


De volgende verzekeraars houdt de fysiotherapeut streng aan de behandelindex, waardoor in 2017 goede zorg wellicht niet gegarandeerd kan worden.

We raden de volgende verzekeraars dan ook af voor 2017...

                       

Schrijfproblemen bij kinderen

Informatieavond kinderfysiotherapie
maandag 23 januari 2017

Jordens Fysio Medisch Centrum kinderfysioIs het handschrift van uw kind slecht leesbaar? Of schrijft uw kind traag en heeft het misschien zelfs pijn in de hand tijdens of na het schrijven?

Allemaal voorbeelden van veel voorkomende schrijfproblemen bij kinderen, waarbij kinderfysiotherapie uw zoon of dochter kan helpen!

Op maandag 23 januari organiseert Jordens Fysio Medisch Centrum een informatieavond waarbij kinderfysiotherapeuten i.o. Saskia Geraedts en Suzanne Spanjer bespreken wat schrijfproblemen zijn en welke mogelijkheden wij kunnen bieden om aan deze problemen te werken. Natuurlijk worden er ook tips en adviezen gegeven hoe jullie als ouders je kind kunt helpen. Aan het einde van de presentatie is er gelegenheid om de klachten van uw zoon of dochter voor te leggen voor advies op maat.


Deze informatieavond kunt u gratis bijwonen.
Aanmelden kan aan de balie, telefonisch via 0180-398929 of per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maandag 23 januari  |  Aanvang 19.45 uur  |  Jordens Fysio Medisch Centrum

 

 

Logo Jordens Fysio

Marijke Staete 6
2931 WB Krimpen a/d Lek
0180-398929

Copyright Jordens Fysio Medisch Centrum - Privacy Policy
Ontwikkeld door Suusdesign