Title Image

Statistiek

Wat zeggen de statistieken?

Sinds 2006 tot 2020 behandelden Nederlandse kinder-manueeltherapeuten 98272 kinderen in 323043 behandelingen zonder één gerapporteerde complicatie!

Van alle Nederlandse zuigelingen met een voorkeurshouding wordt bijna 25% ook door de kinder-manueeltherapeut uit ons register behandeld. Men kan stellen dat hier sprake is van een veilige behandelvorm. Er worden in de kinder-manueeltherapeutische behandeling van de zuigeling dan ook geen harde manueel therapeutische technieken (kraken) gebruikt maar enkel mobiliserende zachte technieken. Deze technieken worden veelal toegepast in het bovenste deel van de nekwervelkolom van de zuigeling waarna na gemiddeld 3,4 behandelingen er sprake is van een normalisering van de beweeglijkheid en meestal na enige dagen / weken ook van de stand van het hoofd. In de begeleiding van dit traject is de hulp van een kinderfysiotherapeut over het algemeen onmisbaar. Deze weet de ouders te voorzien van de juiste adviezen, oefeningen en meet eventueel de vervorming van de schedel (deformatieve plagiocephalie) van tijd tot tijd. Zo’n 70% van de geregistreerde kinder-manueeltherapeuten werken nauw samen met een kinderfysiotherapeut. Deze samenwerking wordt door de EWMM aangemoedigd.

Buiten de zuigelingen behandelen kinder-manueeltherapeuten jaarlijks nog duizenden kinderen in de leeftijd 0 – 18 jaar voor wervelkolom(gerelateerde) klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, evenwichtsproblemen, slechte tot matige motoriekontwikkeling etc. In combinatie met voornoemde symptomen is er regelmatig sprake van gedragsproblemen. Gedragsproblemen op zich staand zijn over het algemeen geen reden om de kinder-manueeltherapeut te raadplegen. Echter was in de zuigelingenleeftijd sprake van bovenomschreven (onbehandelde) nekproblemen, dan is het zinvol de kindermanueeltherapeut te raadplegen. Raadpleeg daarvoor ook de foto’s van uw baby in het eerste levensjaar.

Onze behandelmethode staat los van de behandeling van zuigelingen en kinderen door chiropractoren, osteopaten, craniosacraaltherapeuten en andere complementair werkende zorgsoorten. Ofschoon deze beroepsgroepen het KISS concept na introductie in Nederland in 1998 door Henk Mohr dankbaar van ons hebben “geleend”, hebben wij geen inhoudelijke contacten hiermee. De kinder-manueeltherapeut is dus BIG geregistreerd én moet zijn of haar registratie in het kwaliteitsregister van het KNGF en de registratie bij de EWMM in stand houden door voortdurende na- en bijscholing. Alleen zo kan de kwaliteit van de behandelingen worden gegarandeerd. En alleen zo blijft het voor ouders duidelijk waar hun kind veilig en deskundig kan worden behandeld. Dit is mogelijk dankzij jarenlange zorgvuldige registratie en onderzoek.

Direct een afspraak maken? Bel 0180-687372