Title Image

Langetermijneffecten

Wat zijn de effecten?

Als een zuigeling niet wordt behandeld voor een functiestoornis in de nekwervelkolom als bovenbedoeld, zal de (soms storende) variatie in motorische ontwikkeling groter zijn dan gemiddeld. Onze hypothese is dat gedurende het verdere leven de blokkering in de nekwervelkolom in stand blijft. Hoeveel last een individu in zijn verdere ontwikkeling ervan zal hebben hangt van tal van factoren af zoals:

– grondmotorische eigenschappen
– bouw van het bindweefsel
– opvoeding
– scholing
– beroep
– psychologische factoren

Echter, meestal is er sprake van een licht tot fors afwijkende motorische ontwikkeling indien een zuigeling met een nekfunctiestoornis niet wordt behandeld.

Uit klinisch onderzoek blijkt dat bij alle volwassenen die voor nekgerelateerde hoofdpijn een manueeltherapeut bezoeken, in 30% van de gevallen nog steeds een functiestoornis in de nekwervelkolom aantoonbaar is die terug te voeren valt op het eerste levensjaar. De kinder-manueeltherapeut zal deze gevallen sneller herkennen vanwege zijn achtergrond en scholing bij de EWMM en ook meer voor deze patiënten kunnen betekenen. De kinder-manueeltherapeut behandelt dus ook volwassenen en zal hierbij vooral letten op de vorm van de schedel immers, deze wordt vooral in het eerste levensjaar bepaald. Is de vorm van de schedel afwijkend dan komt dit bijna in alle gevallen door een voorkeurshouding in het eerste levensjaar.

Direct een afspraak maken? Bel 0180-687372