Title Image

Klassenobservatie

Klassen observatie

Kiss/Kidd lijkt nieuw, toch is Sjaco Jordens hier al ruim 8 jaar mee bezig. Eerst alleen in de praktijk, doordat de vraag groter werd is de klassenobservatie ontstaan. Inmiddels doen steeds meer scholen uit de omgeving mee. Dit betekent dat Sjaco regelmatig op een school te vinden is.

Er zijn veel kinderen op de basisschool met o.a hoofdpijn, slechte concentratie, leerproblemen, matige motoriek ontwikkeling, vertraagde spraak- en taalontwikkeling en gedragsproblemen. Ook het niet stil kunnen zitten komt veel voor.

Soms vragen ouders zich in eerste instantie af waarom juist hun kind uit de groep is gehaald om te screenen en na uitleg komt er regelmatig de vraag om ook een broer of zus te screenen. Ook krijgen we regelmatig de vraag of de school van te voren heeft verteld over de problemen rondom een kind zoals evenwichtsproblemen of schrijfproblemen.

Het antwoord op deze vraag is: Er zal niet van te voren om informatie gevraagd worden over de kinderen. Wel kunnen de leerkrachten overleggen met de ouders om bepaalde kinderen bij voorbaat te laten screenen.

Alle scholen in de omgeving hebben de mogelijkheid gebruik te maken van deze gratis screening. Zowel scholen als ouders kunnen contact opnemen voor meer informatie.

Als de school van uw kind(eren) nog niet meedoet kunt uzelf ook een afspraak maken om uw kind te laten onderzoeken. U heeft geen verwijzing van de huisarts en de kosten voor een behandeling worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.

Direct een afspraak maken? Bel 0180-687372