Title Image

Informatie voor ouders

Manuele Therapie bij Schoolkinderen

U bent vandaag voor het eerst met uw kind voor behandeling gekomen en voorafgaand had u een waarschijnlijk een gesprek met uw arts of kinderfysiotherapeut. Mogelijk hebt u informatie over Hoog Cervicale Functie Stoornis gelezen (HCFS voorheen Kiss syndroom).

De mogelijkheden en grenzen van de manuele therapie worden hieronder kort uiteen gezet, waardoor u wat makkelijker vragen aan mij kunt stellen. De laatste tientallen jaren zijn er opvallende problemen bij kinderen waargenomen, die men kan rangschikken onder de gevolgen van problemen met de wervelkolom.

Hoofdpijn wordt dikwijls (mede) veroorzaakt door problemen in de wervelkolom. Een slechte of zwakke zithouding is ook dikwijls ten gevolge van gestoorde wervelkolom functies.

Een kind dat sinds de zuigelingen leeftijd zijn nekwervels niet goed kan bewegen, zoals oprichten en strekken tot stand, wil dat dan in ander delen van de wervelkolom compenseren, opvangen. Misschien was uw kind een huilbaby.

De leek ziet nauwelijks dat de nekwervels in functie beperkt zijn. De coördinatie van ogen en handen, het evenwicht houden en de algemene oriëntatie in de ruimte, zijn afhankelijk van een goede functie in de hoge nekgewrichtjes.

Elk kind heeft wel wat, zult u zeggen. Maar wanneer aan dit sociaal gedrag een slechte motoriekontwikkeling is voorafgegaan en deze problemen ziet men met de tijd toenemen, dan is het zinvol een manueeltherapeutisch onderzoek naar de wervelkolomfuncties te laten doen. Vooral als in het nog jonge verleden sprake was van het KISS-syndroom, met nu een of meer symptomen als slechte coördinatie, slechte houding, hoofdpijn en matige motoriek.

Direct een afspraak maken? Bel 0180-687372

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Als daar de functies gestoord zijn (dikwijls door geboortetrauma), kan het kind veel problemen ervaren. Dat dit samenhangt met die functiestoornissen hoog in de nek is voor velen niet duidelijk. Deze (dikwijls blijvende) problematiek openbaart zich:

– Balanceren, evenwicht, fietsen worden moeizaam geleerd, bang met straatvoetbal enz;
– Bang zijn in nieuwe situaties, vanwege de onzekerheid;
– Lomp in bewegingen, onhandig, enz;
– Door de slechte ruimtelijke oriëntatie, heeft kind soms hoorproblemen een beperkte selectie van geluiden
– Wanneer de kleine dagelijkse bezigheden niet goed lukken, frustreert dat het kind en wordt dan agressief (geldt dikwijls ook voor volwassenen)
– Te langzaam, te bangig, te lomp. Zulke kinderen trekken zich terug, vermijden situaties, vermijden fiasco’s, worden eenzelvig of zonderling.

Vindt de kinder manueeltherapeut dan functiestoornissen in de hoge nekgewrichten en in de lagere delen van de wervelkolom en bekken, dan is manuele therapie een gerechtvaardigde therapie.

Bij deze lang bestaande situatie moet de manuele diagnostiek ondersteund worden door röntgenfoto’s van de hoge nekgewrichten, waarvoor uw kinder manueeltherapeut de aanwijzingen zal geven. Wanneer een aantal sleutelgebieden in de wervelkolom met manuele therapie zijn behandeld, zal de totale wervelkolom zich tot een betere functie gaan richten. De effecten van de manuele therapie kunnen ondersteund en behouden door de gespecialiseerde kinderfysiotherapeut, die uw kind de oefentherapie aanreikt.

Een van de snellere effecten van de manuele therapie van de wervelkolom is het feit dat het kind een beter evenwicht verkrijgt, zich beter gaat bewegen in spel en sport. Hij zit dan beter in zijn vel. In deze therapiesfeer geeft de manueeltherapeut uw kind de tijd zijn verbeterde beweeglijkheid van zijn wervelkolom in te bouwen in zijn totaal bewegen. Soms heeft uw kind reacties op de eerste behandeling: ontstemd, soms hoofdpijn. Dit is dan niet verontrustend. De manuele therapie 1 x per 14 dagen is toereikend en wanneer na ongeveer 6 behandelingen de therapie gestopt wordt, is het zinvol na 4 maanden met uw kind terug te komen voor een controlebehandeling

 

Regelmatig verzorgen wij informatieavonden over HCFS. Interesse? Kijk bij informatie avonden voor de eerstvolgende datum.

Direct een afspraak maken? Bel 0180-398929