Title Image

Klachtenregeling

Heeft u klachten over de behandeling, dan kunt u dit kenbaar maken bij de behandelend therapeut. Indien u de klacht niet met uw behandelend therapeut wil/kan bespreken of wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. We werken met de klachtenregeling van het KNGF.