Title Image

Huisreglement

Onze huisregels en algemene voorwaarden

Huisreglement en Algemene voorwaarden, juli 2020

Het team van Jordens Fysio heet u van harte welkom op de praktijk!

Fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn geregistreerd bij het KNGF en in het B.I.G.-register.

In de praktijk zijn altijd meerdere personen aanwezig. Er zijn door de praktijk huisregels opgesteld. Dit, om voor iedereen een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving te creëren. U wordt verzocht de volgende richtlijnen in acht te nemen:

· U wordt verzocht bij de eerste behandeling uw verzekeringspasje, ID-bewijs en eventueel verwijzing van de huisarts of specialist mee te nemen.

· Tevens wordt u verzocht om iedere behandeling een badlaken en handdoek mee te nemen.

· Het is verplicht om uw identiteitsgegevens (BSN) in de administratie op te nemen. Wilt u een geldig identiteitsbewijs meenemen?

· We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit, conform de wet ‘Bescherming Persoonsgegevens’. Zonder uw toestemming worden er geen gegevens aan derden verstrekt. U mag altijd uw dossier inzien.

· Wijzigingen van uw persoons- en adresgegevens dient u tijdig door te geven.

· Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Lees uw polisvoorwaarden door om zeker te zijn of u verzekerd bent. Bespreek dit met uw fysiotherapeut. De patiënt zelf is verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal fysiobehandelingen. Met alle zorgverzekeraars is een contract afgesloten. Wanneer u niet aanvullend bent verzekerd, krijgt u een factuur thuisgestuurd van Infomedics en wordt het huistarief gerekend. Informatie over het huistarief vindt u in de wachtkamer en op de website. Bij alle directe betalingen en bij acupunctuur-behandelingen wordt u verzocht te betalen per PIN.

· U kunt ons telefonisch bereiken gedurende de openingstijden. Buiten openingstijden kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat en wordt u teruggebeld. U kunt ons mailen op info@jordensfysio.nl.

· Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, brengen wij de gereserveerde tijd niet in rekening. Als u te laat afzegt of niet verschijnt op uw afspraak, worden de kosten in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt geen gemiste afspraak.

· Neem altijd, ook wanneer u de afspraak in uw eigen agenda noteert, uw afsprakenkaart mee. De praktijk maakt gebruik van de MijnZorgApp om u aan uw afspraak te herinneren. U ontvangt twee dagen van te voren een mail, sms of app. Dit, indien u de MijnZorgApp heeft gedownload, uw mobiele telefoonnummer en/of uw mailadres bij ons bekend is.

· Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag zijn wij genoodzaakt u te (laten) verwijderen uit de praktijk.

· Indien u last heeft van Coronagerelateerde- of griepachtige klachten, dan dient u de afspraak af te zeggen, er zal niet worden behandeld.

· De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. Neem deze daarom altijd mee naar de behandelkamer.

· We hebben ons best gedaan om een gezellige wachtkamer te creëren. Wilt u meehelpen de wachtkamer netjes te houden?

· U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de daar aanwezige lectuur. Het is echter niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.

· Het meenemen van kinderen naar de praktijk is de verantwoording van de ouders zelf. Graag willen wij u vragen de kinderen mee te nemen naar de behandelruimte.

· Huisdieren zijn niet toegestaan vanwege hygiënische redenen

· We zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk en therapeut. Daarom doet de praktijk mee aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Ook kunt u onze therapeuten beoordelen op zorgkaartnederland.nl.

· Heeft u klachten over de behandeling of op de manier waarop de therapeut met u omgaat, dan kunt u dit kenbaar maken bij de behandelend therapeut. Indien u de klacht niet met uw behandelend therapeut wil/kan bespreken of wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

Openingstijden

Maandag 08:00 –-21:00 uur

Dinsdag 08:00 – 21:00 uur

Woensdag 08:00 – 21:00 uur

Donderdag 08:00 – 21:00 uur

Vrijdag 08:00 – 18:00 uur

Zaterdag 08:00 – 13.00 uur