Title Image

Wat is kinderfysiotherapie

Wat is kinder-fysiotherapie?

De kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen tot 16 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. De meeste kinderen ontwikkelen hun motoriek vanzelf, maar sommige hebben een ‘duwtje in de rug’ nodig.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut oefent samen met het kind en zijn/haar ouders om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school beter meespelen op het schoolplein, hebben zij meer plezier met sporten op de sportvereniging of lukt het schrijven in de klas beter.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling duurt 30 minuten en bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen door middel van oefenen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) te verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, met kindvriendelijke, leuke materialen. Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut tevens de ouders (en eventueel de leerkracht), zodat deze het kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over het spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van uw kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders een belangrijke rol.

 

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Direct een afspraak maken? Bel 0180-398929