Title Image

Wanneer kinderfysiotherapie?

Wanneer naar de kinder-fysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 16 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut oefent samen met het kind en zijn/haar ouders om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school beter meespelen op het schoolplein, hebben zij meer plezier met sporten op de sportvereniging of lukt het schrijven in de klas beter.

Direct een afspraak maken? Bel 0180-398929