Logo Jordens Fysio Medisch Centrum

Kinderfysio bij Jordens Fysio

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderfysiotherapie 
Kinderfysiotherapeute Sonja Ringeling
 
Sonja maakt gebruik van een behandelruimte speciaal ingericht voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Zij observeert, onderzoekt, behandelt en geeft voorlichting en advies. Zij werkt volgens een behandelplan en indien nodig, in overleg, met andere disciplines zoals huisarts, jeugdarts, specialist, logopedist, ergotherapeut, orthopedagoog, kindertherapeut en podotherapeut.

Sonja is gespecialiseerd in het behandelen van zuigelingen met een afwijkende of asymmetrische motorische ontwikkeling en eventueel afgeplat hoofd. Ze kan bij uw kind een schedelmeting doen die inzichtelijk maakt in welke mate het hoofd van uw kind afwijkt van de norm.


 

Kinderfysiotherapeute i.o Samantha Heskes

Werkt met veel plezier met kinderen en hun ouders. Elk kind is anders en juist dat maakt het werk leuk en uitdagend! Elk kind beweegt anders en wanneer daar problemen in zijn, analyseert zij dit. Ze probeert dan een passende therapie te vinden die kindgericht is. Daarbij komt een groot stuk creativiteit, enthousiasme en samenwerking met de ouders bij kijken. Samantha werkt op maandag bij Jordens Fysio Medisch Centrum en komt ook op maandag op diverse scholen.

Het multidisciplinaire team, wat Jordens Fysio Medisch Centrum in huis heeft, zorgt ervoor dat er tussen verschillende disciplines overleg kan zijn over een kind. Zo kan de best passende therapie worden toegepast. 

Voor wie kinderfysiotherapie?
 
Voor alle kinderen tussen de 0 en 16 jaar die moeite hebben met bewegen, zoals fijne motoriek (schrijven) en houdingsproblemen. Ook voor voorkeurshoudingen bij zuigelingen, motorische ontwikkelingsproblemen op jonge leeftijd, ademhalingsproblematiek, afwijkend looppatroon en sportblessures. 

Logo Jordens Fysio

Marijke Staete 6
2931 WB Krimpen a/d Lek
0180-398929

Copyright Jordens Fysio Medisch Centrum - Privacy Policy
Ontwikkeld door Suusdesign