Title Image

Het eerste consult

Hoe verloopt het eerste consult?

Het eerste consult bij de kinderfysiotherapeut bestaat uit een vraaggesprek waarbij de kinderfysiotherapeut probeert het motorisch probleem in kaart te brengen. Hierna volgt een motorisch onderzoek. De kinderfysiotherapeut beoordeeld het bewegen van uw kind en gebruikt hiervoor indien nodig een meetinstrument. Na het onderzoek zal de kinderfysiotherapeut met u de resultaten bespreken en advies geven.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut oefent samen met het kind en zijn/haar ouders om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school beter meespelen op het schoolplein, hebben zij meer plezier met sporten op de sportvereniging of lukt het schrijven in de klas beter.

Direct een afspraak maken? Bel 0180-398929