Title Image

Fysiotherapie op hoog niveau

Fysiotherapie op hoog niveau

Leest u weleens in een advertentie of op een website: topfysiotherapie of fysiotherapie met hoge kwaliteit? Vast wel, maar wat wordt daar nu mee bedoeld en is dat dan wel zo? Voor u is het enige belangrijke dat u goed geholpen wordt door een deskundige fysiotherapeut én dat u van uw klacht afkomt. Niet de behandeling op zich, maar ook de organisatie erachter moet aan bepaalde eisen voldoen, wil de praktijk van goede kwaliteit zijn. Dé manier om te laten zien dat de praktijk aan de hoogste eisen voldoet, is het behalen van het HKZ certificaat. (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

 

In 2012 kwam ik tijdens een behandeling aan de praat met Ruud Bax. Ervaren met het kwaliteitsmanagement vroeg hij mij hoe ik tegen de kwaliteit van mijn praktijk aankeek. Ik leverde toch fysiotherapie op hoog niveau? Maar hoe kon de klant dit nu zien? Hij doelde duidelijk op het HKZ certificeringstraject, een soort ‘iso-norm’. Door eerdere ervaringen bij een andere praktijk met een HKZ certificering was ik in eerste instantie bang voor een ‘formulierenfabriek’. Het voldoen aan een kwaliteitshandboek leverde veel papierwerk op en kost veel tijd. Maar in gesprek gekomen met Ruud Bax deed hij mijn ogen openen. Ruud stelde voor om het om te draaien. Ruud zei: “beschrijf in een bedrijfsplan wat je doet en hoe je het doet. En toets dat aan het HKZ handboek. Zo voorkom je een formulierenfabriek en bespaar je tijd. Zo gezegd maar niet zo gedaan. Hoe schrijf je iets op wat je altijd doet?! Ruud stond me bij, maar ik moest het zelf eigen maken. Vele processen kwamen voorbij! Met het team fysiotherapeuten en de administratief medewerkers maakten we onze werkwijze op papier duidelijk waar nodig. Een collega van Ruud, Jos de Vos, nam het laatste traject voor zijn rekening. Hij legde ons bedrijfsplan langs de meetlat van hoge kwaliteit. Een paar grote punten werden op de i gezet. En toen kwam de dag van de certificering! Het Keurmerkinstituut kwam op de praktijk om het team fysiotherapeuten en het administratief personeel een hele dag te toetsen. De dag werd besloten met een positief resultaat. Elke dag kijk ik trots naar het ingelijste certificaat waarop staat: Jordens Fysio en Manuele Therapie te Krimpen aan de Lek voldoet aan alle eisen voor de HKZ. Mooi he?!