Title Image

Logopedie

Wat is logopedie?

Logopediepraktijk Krimpenerwaard is er op gericht volwassenen en kinderen te helpen bij problemen in de communicatie. Suzanne is iedere maandag bij Jordens Fysio Medisch Centrum aanwezig.

Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werkterrein van de logopedist.

 

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts.

Maar logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen, stotteren of slikken worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht.

Wat doet de logopedist?

Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, spraak, en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut en/of specialist.

Wat doet een logopedist?

Niet alleen taal, spraak, stem of gehoor zijn bepalend voor het welslagen van de communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of aan autisme verwante stoornissen de communicatie negatief beïnvloeden. Ook hier kan de logopediste een helpende hand bieden bij de signalering en doorverwijzing. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Deze problemen worden onderverdeeld in aandachtsgebieden. Deze zijn:
• Stem
• Taal
• Eten & drinken
• Adem
• Gehoor
• Spraak
De logopedist houdt zich niet alleen bezig met het oplossen van problemen, maar kan bijv. ook mensen begeleiden die regelmatig moeten presenteren. Daarom werken er logopedisten in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.

Direct een afspraak maken? Bel 0180-687372

Wanneer logopedie?

Wanneer een kind in zijn taal achterblijft in het begrijpen en gebruiken van taal, kan er sprake zijn van een vertraagde taalontwikkeling.

Kenmerken van een vertraagde taalontwikkeling zijn:
• (nog) niet spreken of minder spreken dan leeftijdsgenootjes
• spreken in onvolledige zinnen
• moeite met het formuleren van zinnen
• niet begrijpen van talige opdrachten
• matige woordenschat
• problemen met woordvorming
• verhaalstructuur
• taalgebruik

Ook bij problemen met lezen en schrijven kan de logopedist hulp bieden.

Bij volwassenen kan eveneens spraakproblematiek voorkomen, dit wordt dysartrie genoemd. Dit kan voorkomen na een hersenbloeding, maar ook bij neurologische aandoeningen zoals MS, ALS en Parkinson. Hierbij wordt het spreken vaak onduidelijk en vermindert de verstaanbaarheid van het spreken. Bij volwassenen kunnen ook problemen in het begrijpen en spreken van de taal voorkomen na hersenbeschadiging. Dit wordt ook wel afasie genoemd. Het vinden van de juiste woorden en het gebruiken van de taal gaat dan niet meer zoals voorheen. De logopedist kan helpen in het adviseren en begeleiden bij afasie. Stemproblemen horen ook tot het vakgebied van de logopedist. Deze problemen ontstaan door verkeerd stemgebruik en/of stemmisbruik. Denk aan een verkeerde spreekademhaling in combinatie met een beroep waarbij veel gesproken moet worden of overmatig schreeuwen en gekke stemmetjes nadoen bij kinderen.

T. 0180-687372
E. info@logopedie-krimpenerwaard.nl