Title Image

Leefstijlcoaching

Wat doet een leefstijlcoach?

Wat doet de leefstijlcoach?

De leefstijlcoach helpt u om in uw dagelijks leven gezonder te eten, meer te bewegen, aandacht te hebben voor voldoende slaap en een goede balans tussen inspanning en ontspanning te vinden. Samen met uw coach bespreekt u welk doel u wilt behalen en welke stappen u zelf hiervoor kunt doen. Samen met uw coach werkt u stap voor stap naar uw persoonlijke doel. U leert hoe gezond eten en meer bewegen onderdeel kunnen worden van uw dagelijks leven. Samen met u bespreekt uw coach iedere bijeenkomst welke stappen u neemt om uw leven te veranderen. Daarbij houdt de coach rekening met uw persoonlijke situatie. U bepaalt het tempo, waardoor u het programma ook bij u past. Ook wisselt u ervaringen uit met de andere deelnemers gedurende een aantal groepsbijeenkomsten. U staat er dus niet alleen voor.

Een gezonde leefstijl maakt een mens ook gelukkig en daar streven wij naar! Maar hoe krijg je nou zo’n gezonde leefstijl? Wat moet je daarvoor doen.. of laten?

GLI

Sinds 2019 heeft de zorg er een nieuwe tak bij gekregen: de gecombineerde leefstijlinterventie (de GLI)

De GLI is een project waarbij meerdere zorg professionals samenwerken om u te coachen naar een gezondere levensstijl.

Belangrijkste aspect binnen de GLI is er gewerkt wordt aan gedragsverandering. Hierin heeft de deelnemer zelf de regie door middel van doelen stellen en zelfmanagement. Daarnaast worden beslissingen genomen in samenspraak met de zorgprofessional, in plaats van dat ze de deelnemer van bovenaf worden opgelegd.

Beweegkuur

Inhoud programma:

Bij Leefstijlcoaching HRC kunt u het programma de ‘Beweegkuur’ volgen.

Dit is een 2 jarig traject waarvan het eerste jaar uit de behandelfase bestaat en het tweede jaar uit de onderhoudsfase.

U wordt tijdens dit traject begeleidt door een leefstijlcoach, een diëtist en een fysiotherapeut. Bij onze praktijk zijn de meeste leefstijlcoaches

ook de diëtist.

De Beweegkuur GLI is bedoeld voor mensen met een gezondheidsrisico wat mede veroorzaakt wordt door hun gewicht.

Voorwaarden deelname:

Om deel te mogen nemen aan de beweegkuur zijn er een paar voorwaarden:

✓ Je moet 18 jaar of ouder zijn

✓ Je moet een BMI tussen 25 en 30 hebben en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of

hart- en vaatziekten, of als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30).

✓ Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig.

Meer informatie vindt u op de website: www.leefstijlcoachinghrc.nl