Title Image

Corona proof

Corona proof

Column van Sjaco Jordens in Het Kontakt van 28 april

Het is een ongelofelijk onwerkelijke tijd! Afgelopen 16 maart is het Jordens Fysio Medisch Centrum gesloten voor alle reguliere behandelingen in verband met het mogelijke besmettingsgevaar door het Corona Virus. Het moment van zo’n beslissing is zwaar, aangezien we toen een week voorop liepen op het advies van het RIVM.

Aan de andere kant is het simpel: gezondheid staat voorop!

We hebben de afgelopen weken niet stilgezeten! Zo maken we voor patiënten gebruik van video-consult, zodat we toch -op afstand- contact hebben om een intake te doen en een fysiotherapeutische diagnose te stellen. Of om oefeningen door te nemen.

We stellen oefenschema’s op en sturen die op via het patiëntendossier. Via instructiefilmpjes geven we tips en adviezen om deze crisistijd door te komen.

Op vrijdagochtend is er ‘Balkon Fysio’ op muziek voor de Dertienhuizen.

Toch merken we dat naar mate de tijd langer verstrijkt, nu al bijna 6 weken(!), de roep om fysiotherapeutische hulp in een normale behandelsessie steeds vaker en meer voorkomt. Bij veel patiënten gaat de lichamelijke conditie achteruit. Pijn en beperkingen nemen toe. Wat een aantal weken geleden nog wel uit te houden viel, valt nu niet meer op te brengen. De druk op ons als behandelaar is voelbaar.

Afgelopen dinsdag gaf premier Rutte aan dat alle maatregelen worden verlengd tot 20 mei! Een tegenvaller, omdat we zelf ‘op springen’ staan om aan de slag te gaan!

Maar er is hoop, er wordt gesproken over de mogelijkheid om de fysiotherapeutische zorg weer langzaam op te schalen. Daar horen we de komende dagen meer over. En dat laten we u weten!

Het Coronavirus gaat ons de komende jaren (tot er een goed vaccin is) beïnvloeden hoe we met elkaar om moeten gaan. De 1,5 meter-maatschappij. Voor een behandeling aan bijvoorbeeld een schouder, is het natuurlijk niet mogelijk om afstand te houden. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn dus belangrijk.

De afgelopen weken zijn we bezig om de praktijk voor de komende jaren Corona-proof te maken. Dat betekent dat we al een flink aantal wijzigingen hebben doorgevoerd in de praktijk qua inrichting en werkwijze. De komende weken hoort u hier meer van!

Wilt u een kort lijntje met de praktijk door op de hoogte gehouden te worden via onze nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje naar de info@jordensfysio.nl

Blijf wél in beweging en hou vol! Alleen dan komen we deze tijd goed door!