Title Image

Uncategorized

Tariefsaanpassing

Beste patiënt van Jordens Fysio Medisch Centrum.

Het einde van 2022 komt nu snel in zicht. Traditioneel kunt u weer van zorgverzekeraar wisselen. Goed de voors en tegens afwegen loont, zeker voor 2023. De verschillen kunnen enorm oplopen. Overigens over de gehele linie worden pakketten wel steeds verder verkleind en gaan de premies omhoog. Ook de aanvullende pakketten waarin fysiotherapie grotendeels wordt vergoed zijn in 2023 nog weer beperkter geworden. En zoals de afgelopen 10 jaar zijn ook de tarieven niet op niveau geïndexeerd. De beroepsorganisatie van de fysiotherapeuten heeft zelfs een brandbrief naar zorgverzekeraars Nederland gestuurd.

Lastenverzwaring – Tariefsaanpassing

De inflatie breekt record op record. Het zal u niet verbazen dat ook bij Jordens Fysio Medisch Centrum de lasten behoorlijk stijgen. Om deze verhogingen te kunnen dragen, hebben we onze tarieven helaas moeten verhogen. Op onze website vindt u onze nieuwe tarieven:  https://www.jordensfysio.nl/klanteninformatie/tarieven/

Met vriendelijke groet,

Het Jordens Fysio Medisch Centrum team.

Informatie vergoedingen en verzekeren voor fysiotherapie

Beste patiënt van Jordens Fysio Medisch Centrum,

Alstublieft! De belangrijkste informatie rondom vergoedingen en verzekeren voor fysiotherapie. Als u nog vragen heeft, vraag ons dan gerust. Wij helpen u graag!

Hoeveel fysiotherapie heeft u nodig?

Dat is de belangrijkste beginvraag. Bepaal hoe groot de kans is dat u komend jaar fysiotherapie nodig hebt en zo ja, hoeveel behandelingen dan? Hoeveel zorg had u het afgelopen jaar nodig? Sport u veel dan biedt dat naast enorme voordelen ook een verhoogd blessurerisico. Ook als u vaak last hebt van spieren of gewrichten, is de fysiotherapeut misschien vaker nodig. Een ruime dekking kan in dat geval raadzaam zijn.

Check het aantal behandelingen

Controleer op tijd of het aantal behandelingen dat wordt vergoed, overeenkomt met wat u nodig denkt te hebben. Een compleet overzicht van alle polissen vindt u op ons overzicht fysiotherapie in aanvullende verzekeringen:

Overzicht fysiotherapie in aanvullende verzekeringen.

 

PAS OP kleine lettertjes

Sommige polissen beloven dat ze veel behandelingen vergoeden, maar ze eisen wel dat je vanaf een bepaald aantal behandelingen bij de zorgverzekeraar een machtiging aanvraagt. Zonder die machtiging kom je niet voor verdere vergoeding in aanmerking. Het kan ook zijn dat u op basis van huidige gezondheidsproblemen wordt uitgesloten voor een bepaalde aanvullende verzekering (niet voor de basisverzekering, de zorgverzekeraar moet u aannemen voor de basisverzekering). Zorgverzekeraars zijn goed in de zogenaamde kleine lettertjes. Bestudeer deze goed alvorens over te stappen.

Ons praktijktarief

Er kan onduidelijkheid bestaan over wanneer ons praktijktarief van toepassing is. Ons praktijktarief fysiotherapie betaalt u alleen als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie.

Dus stel u heeft 6 behandelingen in uw aanvullende pakket bij de zorgverzekeraar, maar heeft 8 behandelingen nodig dan betaalt u voor die 2 behandelingen ons praktijktarief. De eerste 6 behandelingen worden direct gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Voor de andere 2 behandelingen ontvangt u een factuur (die factuur kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar).

Ander voorbeeld: U heeft begin 2023 al 6 behandelingen fysiotherapie nodig gehad en bijvoorbeeld eind 2023 nog eens 4 behandelingen dan betaalt u voor die 4 behandelingen fysiotherapie ook ons praktijktarief. U ontvangt dus een factuur voor die 4 behandelingen.

Jordens Fysio Medisch Centrum heeft geen contract met Zorg en Zekerheid, dat houdt in dat als u bij deze verzekering verzekerd bent, u altijd het praktijktarief betaalt.

Niet verzekeren voor fysiotherapie? Soms een slimme keuze!

U bent niet verplicht te verzekeren voor fysiotherapie. Het zit immers in uw aanvullende pakket, u kunt zelf kiezen. Het komt nogal eens voor dat mensen jaren een aanvullend pakket afsluiten, maar de fysiotherapeut nooit nodig hebben gehad. Gemiddeld betaalt u al snel € 180 op jaarbasis. Dat zijn per jaar gemiddeld 4 behandelingen fysiotherapie. Gemiddeld behandelen we 7-8 keer dus twee jaar geen aanvullende polis is dan een aantrekkelijkere optie. Een ander voordeel is dat de fysiotherapeut minder opgelegde administratietijd kwijt is, tijd die hij/zij in de behandeling kan stoppen.

Ons advies is overigens wel om jaarlijks geld te reserveren. Uiteindelijk gaat het erom wat u kunt en wilt missen; we kunnen in niemands huishoudboekje kijken (gelukkig maar).

Eigen risico en fysiotherapie

In ruim 80% van alle gevallen wordt fysiotherapie vanuit uw aanvullende pakket vergoed. Er geldt dan nooit een eigen risico. Bij fysiotherapie uit de basisverzekering betaalt u wel eerst een eigen risico. Wanneer fysiotherapie in de basisverzekering valt is nogal complex. Uiteraard kunt u altijd uw fysiotherapeut vragen.

Verwijzing van arts niet nodig

Verwijzing van een arts of specialist is niet nodig. U kunt direct naar de fysiotherapeut!

Aanvullende vragen

Zorgverzekeringen zijn vooral niet transparant. Heel veel polissen met nog meer kleine lettertjes. Zorgverzekeraars hebben ook weer heel veel zogenaamde labels. Hoewel die labels onder één zorgverzekeraar vallen, zijn zaken toch behoorlijk anders geregeld.

Als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, vraag dan uw fysiotherapeut. We kijken of we samen tot een goede oplossing kunnen komen!

Krimpenerwaard Actief!

De zomervakantie is weer voorbij en inmiddels is alles weer in volle gang. In juli schreef ik een column over de ‘zitdemie’ waar wij inmiddels ook in zitten. Als voorzet gaf ik een aantal voorbeelden hoe de school de kinderen zou kunnen stimuleren om meer te bewegen. Doordeweeks zijn kinderen veel op school dus dat leek mij wel een mogelijkheid. Ik kreeg een reactie van een lezer. Waarom wordt dit, alweer, bij de scholen neergelegd? En waarom worden ouders niet gewezen op hun verantwoordelijkheid? Ouders brengen hun kind met de auto toch maar al te graag naar school?

Daar zit natuurlijk wel iets in. Kinderen bootsen het gedrag van ouders na en ouders kunnen hun eigen kinderen stimuleren door erop uit te gaan, samen te sporten of door middel van een sportvereniging. Toch blijkt dat laatste niet altijd eenvoudig te zijn door simpelweg de kosten die het sporten met zich meebrengt. Denk aan aanschaf van sportkleding en lidmaatschapskosten.

De gemeente heeft deze struikelblokken ook gesignaleerd en er zijn initiatieven gestart, om sporten voor iedereen toegankelijk te maken. Wellicht is niet iedereen hiervan op de hoogte.

Zo is er het Team Sportservice Zuid-Holland. Zij organiseren wekelijks vele projecten en activiteiten voor alle inwoners van jong tot oud, in samenwerking met hun maatschappelijke partners. Meer informatie: www.krimpenerwaardactief.nl

Jordens Fysio is één van die partners. Wij organiseren Powerkids. Gezonder eten, leven en bewegen op een speelse en leuke manier. Wij proberen kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar te helpen fitter te worden en aan een gezonde actieve levensstijl te krijgen. Kinderen komen 2x per week één uur sporten onder leiding van een (kinder) fysiotherapeut. Op dinsdag trainen de kinderen van 17 tot 18 uur in sporthal De Walvis in Krimpen aan de Lek en op vrijdag van 16 tot 17 uur op het voetbalveld van voetbalvereniging Dilettant. Ook worden de kinderen eventueel begeleid door een diëtiste.

Het is maar één van de vele activiteiten dus het is de moeite waard de site eens te bezoeken. Natuurlijk gaat de gemeente niet voorbij aan de financiële situatie van vele inwoners. Heeft een gezin niet de financiële ruimte om kinderen te laten sporten bij een vereniging dan kan er een aanvraag gedaan worden bij een jeugdfonds voor sport en cultuur. Zij helpen en betalen de contributie. Meer informatie:

https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/Krimpenerwaard-intermediairlijst.pdf

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders

Keurmerk Fysiotherapie

Patiënt informatie dataverzameling
Stichting Keurmerk Fysiotherapie

 

 

 

Beste patiënt,

Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u
fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeut binnen de
praktijk is continu bezig met leren en
verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.

Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk
fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze
informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere
fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in
het eigen functioneren als fysiotherapeut.
Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek
en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder
andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit
herleidbaar naar u als patiënt.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor
de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven
verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk
onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens
worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens
zoals uw naam of adres.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten
weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de
dataverzameling.

Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie?
Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

 

Covid herstelzorg

Wanneer het je gewoonweg niet alleen lukt

Een vermoeidheid die je overvalt op momenten, concentratieproblemen, hersen”mist” (brainfog), onregelmatige ademhaling, weinig energie, een soms toenemende en bonkende hartslag, druk en stijfheid op de borst en nek/ schouders, laag uithoudingsvermogen, het lijstje gaat misschien voor sommigen nog wel even door. 

We proberen het te negeren en door te gaan maar alles is al snel teveel en vervolgens zitten we uitgeblust op de bank. Soms al aan het einde van de ochtend, wanneer de dag voor je gevoel eigenlijk nog moet beginnen.
Het geeft frustratie, soms ook boosheid. “Ik kon altijd drie ballen tegelijk in de lucht houden, waarom lukt dat nu niet?”.
“Ik ben toch altijd gezond geweest! Waarom lijk ik nu maar niet volledig te herstellen?” Of “Mijn buurvrouw heeft ook Covid gehad en huppelt vrolijk verder alsof er niks is gebeurd, ben ik mij dan aan het aanstellen?”
In het geval van de laatste vraag: nee, zeker niet. Ieder persoon is anders. Ieder persoon herstelt anders; en ieder persoon heeft daarin zijn eigen tijdlijn en behoeften. Tja, we zijn nu eenmaal nuchtere Nederlanders en we zoeken het allemaal wel zelf uit.

MAAR! Hoe mooi is het om te weten dat je het niet alleen hoeft te doen? Misschien is het al een aantal maanden geleden dat je positief ben getest maar loop je nog steeds tegen problemen aan. Weet dan dat je tot een halfjaar na de uitslag nog steeds recht hebt op een corona herstel traject vanuit de zorgverzekeraar. En nee, dat betekent niet gelijk dat je twee keer per week een halfjaar langs bij ons moet zijn. Helemaal niet zelfs.
Misschien kom je een paar keer langs en kun je met de tips en tricks op eigen kracht weer verder. Binnen ons multidisciplinaire team hebben wij al hele mooie resultaten mogen behalen; en wij zijn er niet voor niks. We zijn er ook voor jou. De waarom vragen kunnen wij misschien ook niet altijd beantwoorden, maar we kunnen je wel helpen met de vraag “wat nu?”.

Groetjes! (En wie weet tot ziens) Daphne