Title Image

Acupunctuur of accupuntuur of…

Acupunctuur of accupuntuur of…

Acupunctuur is inmiddels wel een bekende naam, maar hoe je het precies schrijft, uitspreekt of wat het precies inhoudt, dat is nog niet altijd zo klip en klaar. Dat het een Oosterse behandelwijze met naaldjes is weten de meeste mensen wel. Met name de afgelopen 10 jaar is er steeds meer informatie tot onze beschikking gekomen via tijdschriften, internet en andere media welke zich bezighouden met o.a. gezondheid en (complementaire) geneeswijzen.

Inmiddels is er een enorme hoeveelheid aan kennis vanuit (wetenschappelijk)onderzoek, dat op grote schaal is gedaan. Hier is met name de werking van de behandelingen bij specifieke aandoeningen in kaart gebracht, bijvoorbeeld acupunctuur bij lage rugpijn, hoofdpijn of stress. Naast de effectiviteit is er ook gekeken naar de veiligheid van de behandelingen. De resultaten mogen er zijn en zijn op z’n minst opmerkelijk te noemen. Dat een paar naaldjes zetten zoveel voor elkaar kan krijgen! Niet voor niets dat het al duizenden jaren gepraktiseerd wordt in het verre Oosten. Acupunctuur valt in het Westen onder alternatieve geneeswijzen. Het heeft als doel het herstellen van de balans van lichaam en geest naar meer gezondheid en vitaliteit. Door middel van het stimuleren van acupunctuurpunten met dunne naaldjes die op specifieke plekken in de huid worden geprikt wordt er invloed uitgeoefend op energiebanen die door het lichaam ‘stromen’.

De energiebanen heten meridianen. Wat er doorheen stoomt is vergelijkbaar met elektriciteit oftewel energietrilling. We zijn net een soort batterij die meer of minder opgeladen is, afhankelijk van wat er door de meridianen stroomt. De stroom van deze energie, wordt ook wel QI of Chi genoemd en is vergelijkbaar met levenskracht en zelf herstellend vermogen.
Invloed uitoefenen op Chi met een naaldje is over het algemeen snel en krachtig. Zo kan het energie stimuleren of juist meer verdelen door bijvoorbeeld overtollige druk af te laten vloeien. Dat kan nodig zijn om harmonie te (her)vinden in het meridianenstelsel. De theorie is dat als er een gezonde doorstroming is er dan geen sprake is van klachten, pijn of stress. Je bent dan fit en lekker ‘Zen’ zullen we maar zeggen.

Ondanks dat er via het lichaam wordt behandeld, kan ook het brein en het algehele welzijnsgevoel inclusief emoties meer in balans komen. Verbetering op alle niveaus, dat maakt dat acupunctuur multi inzetbaar is. Het mooiste is als er preventief behandeld kan worden, zoals het ooit de bedoeling was. Een acupunctuur arts werd er op aangekeken als een van zijn patiënten ziek werd of klachten ontwikkelde. Totaal niet wat wij hier gewend zijn, in het Westen komen we in actie als er sprake is van ziekte of bij klachten. Veel cliënten komen in een later stadium als het al een soort domino effect heeft, en er meerdere klachten zijn opgestapeld. Meer dan eens gebeurt het dat men op het spoor van alternatieve geneeswijze komt als ze in het reguliere circuit ‘uitbehandeld’ zijn of daar niet verder komen. Bekende uitspraken : ‘Je moet ermee leren leven’ of ‘deze medicatie moet je de rest van je leven blijven nemen’.

Een acupunctuurbehandeling kan uiteenlopen van een kwartier tot een uur en soms zelfs nog langer. Dat hangt er maar net vanaf. Zo zijn er ook verschillende stromingen in de acupunctuur met allemaal net even een eigen twist in theorie en/of uitvoering. Wat ze allemaal gemeen hebben met elkaar is te gaan voor het hoogste goed voor de mens die ze voor zich hebben, met als doel een (meer dan) tevreden cliënt.

Ooh ja en de naaldjes, daar komt u echt niet onderuit :wink: